He played a young up-and-coming performer Wayne Jensen, starring together with Jason Priestley and Tom Cavanagh.… continue reading »


Read more


Logaritmerna ro nstan alltid riktigt om n ngot ovigt behandlade, svl hr som i hans lilla skrift om rotutdragning medelst logaritmer. rknar mycket handels- och vxelrkning bde med in- och utlndska sorter, och han ger ganska uttmmande uppgifter p de i hans tid frekommande otaliga mynt- och mttsorternas frhllande till varandra. en del lantmteriproblem samt lmnar rtt igoda upplysningar om r 'och rr eller grntzemrkens tillstnd. biblioteket det ena en geometri, huvudsakligen avsedd fr lantmtare, det andra ter en lra m rkning med logaritmer, med ett appendix, innehllande hundra aritmetiska problem. Aritn-metica eller Rkne-konst, med ndige grund-reglor och pfnings-monster frsedd. Handskrifter: I KB: Fundamenta et gymnasmata geometriae, thet r Mte-wishetens grund-lra och fningz-mnster, hufwudsakhn frdelt til plani-raetriam och solidimetriam til alla studerandes nytta sammanskrefwen. Analogisk beskrifning fwer Neperi logarithmi-tahls tabell. Hr jemte, till arbetets mera facilitet, min nylige uthrknad och frfrdigat proportional tabell, samt Ett fningz-mnster fr ungdomen. … continue reading »


Read more

Below is a tool to help practice with your shot placement and see where other hunters shoot a deer. Are Wolves Killing All The Deer Tips For Finding Shed Antlers How does a full moon affect deer movement?… continue reading »


Read more


Žmonėms vartoti neskirti gyvūninės kilmės šalutiniai produktai (ypač perdirbti gyvūniniai baltymai, lydyti taukai, naminių gyvūnėlių ėdalas, kailiai, odos ir vilna) yra įtraukti į Sutarties I priedo produktų sąrašą.… continue reading »


Read more